Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση διέπεται από τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σχετικά νομοθετήματα της διεθνούς έννομης τάξης.

Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρείται από και για λογαριασμό της εταιρείας «…..» (εφεξής «η Εταιρεία» ) η οποία είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στην Εταιρεία το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την Εταιρεία για την ολοκλήρωση της παροχής ( π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ηλικία, αγαπημένες δραστηριότητες κτλ). Με την εισαγωγή των αιτούμενων στοιχείων κάθε χρήστης συγκατατίθεται για την συλλογή, την επεξεργασία και την χρήση των προσωπικών του δεδομένων που εισάγει ώστε η Εταιρεία να μπορέσει να του προτείνει το εκδρομικό πακέτο που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις του.

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες γνωστοποιούν με την εισαγωγή των αιτούμενων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή / και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί η Εταιρεία και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες (π.χ. Newsletter).

Οι απαντήσεις σε πεδία που φέρουν αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχισθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εύρεσης του κατάλληλου εκδρομικού πακέτου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει οι χρήστες για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τις υπηρεσίες της ή με προσφορές εκδρομικών πακέτων, εφόσον ο χρήστης έχει συγκατατεθεί συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να τηρούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από την Εταιρεία, μπορεί να συμπληρώνει (“τικάρει”) το πεδίο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η επίτευξη του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας τους. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα προκειμένου οι τελευταίες να της παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με τη επίτευξη του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (π.χ. σε συνεργαζόμενα εστιατόρια ή ξενοδοχεία) . Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων κατά την διαβίβασή τους.

Ο κάθε χρήστης εγγυάται και φέρει ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία και δεσμεύεται να τα τηρεί ενημερωμένα.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@beefree.gr

 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ …………………